ข่าวสารและกิจกรรม

2 ก.ค. 2561
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่10 ณ โรงเรียนบ้านยางแดง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่ 10 บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัด โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯจัดกิ ...
2 ก.ค. 2561
งานมหกรรมการแสดงสินค้าอาหารThaifex-World of Food ASIA 2018
คุณสมหวัง ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณศิริรัตน์ ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ และคุณเสริมชาติ พรฉาย ...
18 มี.ค. 2561
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่9 ณ โรงเรียนบ้านท่าเสลา ต.ยางหน้ากลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่ 9 บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัด โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯจัดกิจ ...
11 ก.พ. 2561
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่ 8 โรงเรียนวัดโคศุภราช (รัฐราษฎ์บำรุง) อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่ 8 บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัด โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯจัดกิจ ...
27 ก.ย. 2560
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่ 7 โรงเรียนวัดเมตารางค์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่นกรุ๊ป จำกัด โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯจัดกิจกรรม "เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม&rdquo ...
24 ส.ค. 2560
ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ
เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 60 บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ร ...