ข่าวสารและกิจกรรม

24 ต.ค. 2561
เด็กสมบูรณ์ "จรรยาบรรณดีเด่น"
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ตราเด็กสมบูรณ์ ได้เข้ารับโล่เกียรติคุณในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเ ...
15 ต.ค. 2561
เด็กสมบูรณ์ร่วมงานเจมาบุญครอง
เด็กสมบูรณ์ร่วมงานเจมาบุญครอง วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(คนที่ 2 จากซ้าย) และคณะผู้จัดงานพร้ ...
15 ต.ค. 2561
เด็กสมบูรณ์ร่วมงานเจเยาวราช
เด็กสมบูรณ์ร่วมงานเจเยาวราช สมหวัง ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่, ศิริรัตน์ ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ กรรมการผู ...
15 ต.ค. 2561
เด็กสมบูรณ์ร่วมงานเจนครสวรรค์
นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์(คนที่ 4 จากซ้าย), ดร.ประกิจ ณรงค์ตะณุพล ประธานมูลนิธิส่งเสริมงานประเพณี ...
15 ต.ค. 2561
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่12 ณ โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
26 ก.ย. 2561 เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่12 ณ โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เด็กสมบ ...
5 ก.ย. 2561
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่11 ณ โรงเรียนบ้านพุแค ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่ 11 บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัด โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯจัดกิ ...