ข่าวสารและกิจกรรม

18 ต.ค. 2563
เด็กสมบูรณ์ เชิญร่วมงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” ประจำปี 2563
เด็กสมบูรณ์ เชิญร่วมงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” ประจำปี 2563เพื่อส่งเสริมอาหารปลอดภัยตามมาตรฐา ...
18 ต.ค. 2563
เด็กสมบูรณ์เชิญร่วมงาน เทศกาลถือศีลกินเจ ศาลเจ้าแม่ (หน้าผา) จ.นครสวรรค์
เด็กสมบูรณ์เชิญร่วมงาน เทศกาลถือศีลกินเจ ศาลเจ้าแม่ (หน้าผา) จ.นครสวรรค์ "อิ่มบุญ สุขใจ เจี๊ยะแปะฉ่าย โชคดีร้อยอย่าง"พบก ...
18 ต.ค. 2563
เด็กสมบูรณ์ เชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานเทศกาลกินเจ เยาวราช ประจำปี 2563
เด็กสมบูรณ์ เชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานเทศกาลกินเจ เยาวราช ประจำปี 2563 “วิถีใหม่ เพื่อกายใจ ใส่ใจสุขภาพ” วันที่ ...
12 ต.ค. 2563
งานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดเทพชัยมงคล ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัด โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯจัดกิจกรรม ร่วมใจกันทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วั ...
19 ม.ค. 2563
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่มครั้งที่ 24 โรงเรียนวัดโกรกรกฟ้า อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัด โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯจัดกิจกรรม เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที ...
16 ธ.ค. 2562
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่มครั้งที่ 23 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัด โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯจัดกิจกรรม เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที ...