สมัครงาน

โบนัสประจำปี

เพื่อตอบแทนและเป็นกำลังใจให้พนักงาน ในการทุ่มเททำงานมาทั้งปี

ประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุ

เรามีการประกันสุขภาพกลุ่ม ดูแลพนักงานยามเจ็บป่วยและประกันอุบัติเหตุคุ้มครองพนักงานทุกกรณีตลอด 24 ชั่วโมง

การปรับค่าจ้างประจำปี

เราปรับค่าจ้างประจำปี ในทุกๆ ปีให้แก่พนักงานของเรา

ตรวจสุขภาพประจำปี

เราให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีจากโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พนักงานจะได้รับประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังจากปลดเกษียณอายุแล้ว ทั้งนี้เงินจากกองทุนสำรองฯ นั้นมาจากเงินสะสมของพนักงานและบริษัทเอง

นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงาน

เราเชื่อว่าบุคลากรที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้นเราจิงเปิดโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้และความชำนาญในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นโดยการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท

กองทุนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ

เมื่อพนักงานปฎิบัติงานจนครบเกษียณอายุที่ 60 ปี กับบริษัท เรามีเงินช่วยเหลือตามระเบียบสวัสดิการและตามกฎหมายให้กับพนักงาน

ประกันสังคม

เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสำรองไว้สำหรับพนักงานของเรา กรณีที่เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

รางวัลอายุงาน

เรามีรางวัลเป็นกำลังใจให้พนักงานเมื่อครบอายุงาน 5,10,15,20,25,30,35,40 ปี

กองทุนเงินทดแทน

เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นสำหรับพนักงานกรณีเจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงาน

รางวัลการมาทำงานสมบูรณ์ (เบี้ยขยัน)

เราส่งเสริมให้พนักงานมีระเบียบวินัยต่อตนเองและส่วนรวม โดยมีรางวัลตอบแทน เมื่อมาปฎิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ไม่ขาด ลา มาสายทั้งรายเดือนและรายปี สูงสุดอยู่ที่ 10,000 บาท

ห้องพยาบาล

เรามีห้องปฐมพยาบาลและยาสามัญประจำบ้านให้แก่พนักงานที่อาจเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

เรามีสวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีอุปสมบท สมรส คลอดบุตร ประสบภัยต่างๆ และเสียชีวิต ฯลฯ

ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

เพราะเราเชื่อว่าการศึกษา คือ สิ่งสำคัญในการผลิตบุคลากรที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม

แจกผลิตภัณฑ์และสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน

พนักงานทุกคนจะได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกเดือนและเราให้สิทธิพิเศษแก่พนักงานซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพิเศษ

สวัสดิการอื่นๆ

เรามีเงินช่วยเหลือและแสดงความยินดีสำหรับงานสมรส เงินขวัญถุงต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว นอกจากนั้นยังมีสวัสดิการด้านนันทนาการและสุขภาพอนามัย เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กร เช่น การจัดกิจกรรม พาพนักงานท่องเที่ยวประจำปี การแข่งขันกีฬา การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน  การให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย เป็นต้น
 • Sales Representative-Food Service

  รายละเอียดงาน

  1. รับผิดชอบติดตามลูกค้า รวมถึงการทำให้บรรลุเป้าหมายตามพื้นที่ เขตการขายที่ได้รับมอบหมาย
  2. เพิ่มยอดการสั่งซื้อต่อครั้งต่อลูกค้า แต่ละรายตามจำนวนลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
  3. เพิ่มจำนวนร้านค้าเยี่ยม และร้านค้าซื้อจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ (ให้ได้ตาม % ที่บริษัทฯกำหนดในแต่ละปี)
  4. มุ่งเน้นการขายสินค้าตัวกลยุทธ์ตามที่บริษัทกำหนดในแต่ละปี หรือแต่ละช่วงเวลา
  5. การเก็บเงิน ควบคุม ติดตามและตรวจสอบการเก็บเงินได้ตรงตามเวลาที่กำหนด ไม่มี Over due

  คุณสมบัติผู้สมัคร

   1. ปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   2. มีใจรักการขาย
   3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน
   4. สามารถใช้ Ms. office และโปรแกรมสถิติต่างๆ ได้เป็นอย่างดี                                                                                                       5. มีรถยนต์และมีใบขับขี่

      

 • เจ้าหน้าที่ขาย Pre-order (สาทร/ บางรัก/ บางคอแหลม/ ยานนาวา)

   รายละเอียดงาน

  1. วางแผนการขาย จดพรีออเดอร์ การสั่งสินค้า

  2. แนะนำผลิตภัณท์และสินค้าใหม่ๆให้กับกลุ่มลูกค้า

  3. เข้าเยี่ยมร้านค้าและลูกค้า แนะนำกิจกรรมส่งเสริมการขาย

  4. สรรหาลูกค้าใหม่ ดูแลกลุ่มลูกค้าเก่า

  5. ดูแลยอดขายและรายงานยอดขายให้แก่ผู้บังคับบัญชา

  6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

   

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. การศึกษาระดับปวช ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

  2. มีรถจักรยานยนต์และมีใบขับขี่

  3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน

  4. มีความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ

   

   สมัครเพียงคลิก Link https://forms.gle/gjAv1LUmTvM2VocS7

   

   

   

   

   

   

   

 • Sales Manager - Modern Trade

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขายเชิงรุกของกลุ่มโมเดิร์นเทรด
  ควบคุมติดตามและตรวจสอบการขาย
  การออกเยี่ยมลูกค้า รับฟังความต้องการของลูกค้า
  วิเคราะห์และประมาณการยอดขายในแผนก
  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย สภาพตลาดและความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง
  กำกับดูแล แก้ไขปัญหาการขายของกลุ่ม
  จัดทำงบประมาณส่งเสริมด้านการตลาด

  คุณสมบัติ
  ปริญาตรีทุกสาขา
  ประสบการณ์ด้านหัวหน้างานขาย 5 ปีขึ้นไป ธูรกิจ FMCG
  เคยดูกลุ่ม Modern Trade (Big C , Lotus , Makro , Super Market อื่นๆ)
  สามารถใช้ Ms. office และโปรแกรมสถิติต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
  มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน

  สนใจสมัคร คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล

   

 • Sales Representative - International Business

  หน้าที่รับผิดชอบ
  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน ผู้บริหารและตัวแทนจำหน่ายในกลุ่มประเทศที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในการประสานงานติดตามงาน ออเดอร์ขายระหว่างผู้บังคับบัญชา บริษัท โรงงาน และกับตัวแทนจำหน่าย รวมถึงหน่วยงานภายนอก
  เตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆ จัดทำเอกสารรายงานการขาย ประวัติลูกค้า รับคำร้องเรียนลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายของหน่วยงานต่างประเทศ
  คุณสมบัติ
  เพศชาย หรือหญิง
  การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ,บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องปรุงรส หรืออุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  ต้องมีคะแนนสอบ TOIEC (> 500), TOFEL (> 450)
  สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ มีคะแนนสอบ HSK ระดับ 5 ขึ้นไป หรือเคยศึกษาที่ประเทศจีนมาก่อน
  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน

 • Sales Manager (Zone CLMV)

  job Descriptions:
  วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์การตลาดและขายต่างประเทศกลุ่ม CLMV
  ติดตามยอดรายเดือน รายไตรมาส รายปี รวมถึง Net Sales Export  ให้ถึงเป้าหมาย
  วางแผนกับตัวแทนจำหน่ายเรื่องยอดขาย แผนการตลาดในทุกเขตการขาย
  ประสานงานกับฝ่ายการตลาดเพื่อให้ Brand Communicationไปทิศทางเดียวกัน
  วางแผน Forecast การสั่งซื้อ กับหน่วยงานที่เกี่่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าขาย
  วางแผนประสานงานตามโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
  ทำข้อมูลในการรายงานต่างๆในที่ประชุม

  Qualifications:
  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี / โท
  มีประสบการณ์ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารส่งออกต่างประเทศ Zone CLMV โดยเฉพาะเครื่องปรุงรสจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในกลุ่มประเทศ CLMV ได้ 
  มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก และภาษาอื่นๆ เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
  มีทักษะในการเจรจาต่อรองและบริหารจัดการ
  มีคะแนน Toeic 

 • Sales Manager - International Business

  Job Description:

  • Negotiate and close agreements with large customers
  • Develop and implement effective sales strategies
  • Prepare and monitor monthly, quarterly and annual sales forecasts
  • Lead nationwide sales team members to achieve sales targets
  • Analyze regional market trends and discover new opportunities for growth
  • Create development plan for sales team members also mentor and control team performance 
  • Cooperation with Marketing and Product Development departments to ensure brand consistency

   

  Qualification:

  • Bachelor's or master's degree in related field
  • Experience  in export food industry, seasoning industry is a plus
  • Excellence in English communication
  • Must have English test certification (TOEIC >= 600)
  • Excellence in basic computer program
  • Strong negotiation and team management skills
  • Availability to travel as needed

   

   

 • เจ้าหน้าที่อาวุโสสรรหาและว่าจ้างบุคลากร

    หน้าที่และรายละเอียดของงาน

  - คัดเลือกใบสมัคร และสอบถามประวัติผู้สมัคร
  - ประสานงานกับหน่วยงาน ในการดำเนินงานสัมภาษณ์และคัดเลือกร่วมกับ หน่วยงานต้นสังกัด
  - จัดเตรียมเอกสารการจ้างงาน
  - จัดเตรียมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
  - ติดตามผลการทดลองงาน
  - ดูแลงานกิจกรรมต่างๆในบริษัทได้อย่างดี
  - จัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลังคนและงบประมาณ
  - จัดทำสื่อโฆษณารับสมัครงานตามช่องทาง Online ต่างๆ
  - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติผู้สมัคร
  - ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา , การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  - สามารถทำ Report งาน Power Point , Excel ทำสื่อประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี
  - สามารถทำโปรแกรม Canva ได้
  - สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
  - สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  How to apply Click Link https://forms.gle/gjAv1LUmTvM2VocS7

  Mobile : 091-119-9095 , 066-0982452
  E-Mail: recruitment@deksomboon.com

   

    

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 767 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนวัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
GPS location : 13.70211,100.52356
0-2674-7991-9
0-2674-8530
สมุทรสาคร
12/8 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74002
034-822200-2
ระยอง
7/215 นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
038-650224