สมัครงาน

โบนัสประจำปี

เพื่อตอบแทนและเป็นกำลังใจให้พนักงาน ในการทุ่มเททำงานมาทั้งปี

ประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุ

เรามีการประกันสุขภาพกลุ่ม ดูแลพนักงานยามเจ็บป่วยและประกันอุบัติเหตุคุ้มครองพนักงานทุกกรณีตลอด 24 ชั่วโมง

การปรับค่าจ้างประจำปี

เราปรับค่าจ้างประจำปี ในทุกๆ ปีให้แก่พนักงานของเรา

ตรวจสุขภาพประจำปี

เราให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีจากโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พนักงานจะได้รับประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังจากปลดเกษียณอายุแล้ว ทั้งนี้เงินจากกองทุนสำรองฯ นั้นมาจากเงินสะสมของพนักงานและบริษัทเอง

นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงาน

เราเชื่อว่าบุคลากรที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้นเราจิงเปิดโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้และความชำนาญในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นโดยการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท

กองทุนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ

เมื่อพนักงานปฎิบัติงานจนครบเกษียณอายุที่ 60 ปี กับบริษัท เรามีเงินช่วยเหลือตามระเบียบสวัสดิการและตามกฎหมายให้กับพนักงาน

ประกันสังคม

เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสำรองไว้สำหรับพนักงานของเรา กรณีที่เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

รางวัลอายุงาน

เรามีรางวัลเป็นกำลังใจให้พนักงานเมื่อครบอายุงาน 5,10,15,20,25,30,35,40 ปี

กองทุนเงินทดแทน

เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นสำหรับพนักงานกรณีเจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงาน

รางวัลการมาทำงานสมบูรณ์ (เบี้ยขยัน)

เราส่งเสริมให้พนักงานมีระเบียบวินัยต่อตนเองและส่วนรวม โดยมีรางวัลตอบแทน เมื่อมาปฎิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ไม่ขาด ลา มาสายทั้งรายเดือนและรายปี สูงสุดอยู่ที่ 10,000 บาท

ห้องพยาบาล

เรามีห้องปฐมพยาบาลและยาสามัญประจำบ้านให้แก่พนักงานที่อาจเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

เรามีสวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีอุปสมบท สมรส คลอดบุตร ประสบภัยต่างๆ และเสียชีวิต ฯลฯ

ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

เพราะเราเชื่อว่าการศึกษา คือ สิ่งสำคัญในการผลิตบุคลากรที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม

แจกผลิตภัณฑ์และสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน

พนักงานทุกคนจะได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกเดือนและเราให้สิทธิพิเศษแก่พนักงานซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพิเศษ

สวัสดิการอื่นๆ

เรามีเงินช่วยเหลือและแสดงความยินดีสำหรับงานสมรส เงินขวัญถุงต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว นอกจากนั้นยังมีสวัสดิการด้านนันทนาการและสุขภาพอนามัย เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กร เช่น การจัดกิจกรรม พาพนักงานท่องเที่ยวประจำปี การแข่งขันกีฬา การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน  การให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย เป็นต้น
 • Sales Representative -Telesales
   
  รายละเอียดงาน
   
  1. วางแผนจัดกิจกรรมและโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย
  2. วางแผนการขายในช่องทางต่างๆ
  3. โทรศัพท์หาลูกค้าติดต่อลูกค้า เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงการหาลูกค้าใหม่
  4. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าต่าง ๆ อย่างละเอียดแก่ลูกค้า และ ปิดการขาย พร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นกับลูกค้า
  5. ประสานงานกับแผนกจัดส่ง เพื่อให้ได้จัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ
  6. จัดทำรายงาน / บันทึกข้อมูลการขายประจำวัน
  7. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติผู้สมัคร
   
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีไหวพริบ รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  3. บุคลิกคล่องแคล่ว ทัศนคติดี และมีทักษะในการโน้มน้าว
  4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel ได้ดี เช่น Vlookup - Pivot จะพิจาณาเป็นพิเศษ
   
                           

    สมัครเพียงคลิก Link https://forms.gle/gjAv1LUmTvM2VocS7

   

   

 • Product Manager (Beverage & Sauce)
   

  Overview of the job

  • Development of annual brand plans & budget to achieve targets
  • Plan and execute efficient brand investment plan
  • Overseeing digital / precision marketing and data strategies for the business.
  • To facilitate launching and marketing promotion of existing and new products to develop sales opportunities.
  • To be responsible for product development.
  • Track and report overall effectiveness of the program through specific KPIs
  • Develop and manage strategic roadmaps and marketing plans across multiple initiatives, including plan objectives, strategy, messaging, tactics, budgets and executive communication to deliver enterprise goals
  • Lead a strong team of marketers and provide ongoing thoughtful feedback through development conversations. Continuously assess organizational structure and capabilities to meet ongoing and changing enterprise needs
  • Drive for results, able to influence and accomplish tasks through formal and informal channels
  • Researching/ Studying market opportunity for current and new product development to ensure the business direction alignment
  • Creating and utilizing new communications channel to enhance sales opportunities (especially digital and social media)
  • Analyze market, competitors, and consumer data to evaluate brand and campaign performance
  • Track and manage marketing spending of assigned projects
   

  Qualifications

  • Bachelor/Master degree in any field with an excellent academic background
  • Have strong analytical thinking and leadership skills
  • Proven experience in developing and implementing effective and integrated Brand Marketing Plans and product management
  • Proven project and budget management experience
  • Strong communication and interpersonal skill to influence stakeholders
  • Experiences in FMCG is a plus
  • Knowledge and experiences on Marketing, Sales, Product development, Mass communication, Advertising or Consumer research.
  • Familiarity with statistical modeling / machine learning techniques
  • Experience with responsibility for brand, product, or innovation marketing strategy & execution.
  • Able to develop holistic and strategic marketing vision and strategy; lead a team in the planning, development, and execution of marketing campaigns.
  • Strong financial acumen, agile decision-making, entrepreneurial nature, and ability to adjust plans strategically in a changing environment.
  • Entrepreneurial drive and demonstrated ability to achieve stretch goals in an innovative and fast-paced environment.
  • Demonstrate leadership and strong project ownership
  • Good organization and planning skills
  • Good attitude and work well under pressure and ambiguity under short timeline
  • Passionate, active, result oriented, strive for the best
  • Strong in computer skill (Excel, Power point)
 • เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่ง
   
  รายละเอียดงาน
   
  1. ดูแลและตรวจสอบด้านระบบต่างๆของสาขาและหน้าร้าน ช้ระบบ FI-FO ในการรับเข้า-จ่ายออกสินค้า และดูแลสินค้าให้มีสภาพดีพร้อมส่ง และใช้ โปรแกรม ERP ในการปฏิบัติงานเพื่อความพร้อมในการเรียกดูข้อมูล
  2. ผลักดันยอดขายหน้าร้าน กำหนดเป้าหมายการขายของหน้าร้านเพื่อกระตุ้นการปฏิบัติงานของพนักงาน
  3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
  4. จัดทำ Report ทั้งแบบรายวัน, รายเดือนเพื่อนำเสนอผู้บริหารหน่วยงาน
  5. การบริหารจัดการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติผู้สมัคร
   
  1. ปริญญาตรี,โท สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, การเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
  3. มีความชำนาญ Excel ในระดับสูง***
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน
  5. บุคลิกคล่องแคล่ว ทัศนคติดี
  6. พร้อมเริ่มงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
 • Officer - Treasury

  รายละเอียดงาน

  1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายทุกประเภท ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งมีความรู้ใน T/T , L/C, FX ฯลฯ
  2. ตรวจสอบ เอกสารการจ่ายเงินสดย่อย , เซ็นต์รับทราบใบสำคัญรับ
  3. ตรวจสอบ คุณภาพในการพิมพ์เช็คจ่ายต้องถูกต้อง ห้ามแก้ไข
  4. ควบคุมการบริหารเงินในบัญชีของ 2 บริษัท สามารถนำไปลงทุนหาผลตอบแทนที่มากกว่าฝากเงินในธนาคาร
  5. การควบคุมการบริหารเงินของ 2 บริษัท ให้มีสภาพคล่อง
  6. ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเพื่อจ่ายเช็คและโอนเงิน โดยผ่านระบบธนาคาร
  7. จัดทำ Cash Flow รายสัปดาห์
  8. จัดทำรายงานการปิดยอดเงินฝากธนาคารในระบบ SAP ให้ตรงกับยอดเงินใน Statement Bank
  9. จัดทำบัตรน้ำมัน

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
  2. มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีการเงิน หรือการบริหารเงิน
  3. สามารถอดทนต่อภาวะความกดดันได้ มีความละเอียด รอบคอบ

 • Supervisor - Export Document

  รายละเอียดงาน
  1. ดูแล รวบรวม Forecast ให้ถูกต้อง ส่งข้อมูลให้กับทีมวางแผน
  2. ประสานงานและหาทางแก้ไข เพื่อให้สินค้ามีเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า
  3. รายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนทีมขาย ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
  4. ติดตาม รวบรวม ส่งรายงาน ในส่วนของข้อมูลตัวแทนจำหน่าย
  5. งานเอกสาร Data Center สนับสนุนเอกสารต่างๆให้ทีมขาย
  6. ติดต่อดูแลขนส่งทางเรือ จองเรือ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น การชำระเงิน
  7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติผู้สมัคร
  1.จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  2.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  3.สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้                                                                                                        4. สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ                                                                                    5. หากมีประสบการณ์จัดทำเอกสารงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • SAP Specialist

  ลักษณะงาน

  1. สนับสนุนและแก้ไขการทำงานของหน่วยงานต่างๆในบริษัทฯเพื่อทำให้การใช้งานของระบบ SAP ดำเนินการด้วยความราบรื่นเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
  2. ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ระบบ SAP ให้กับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  3. ดูแลและดำเนินการวางระบบการทำงานของ SAP ที่เกี่ยวข้องกับโมดูล SD, MM, PP, PM, FI, CO ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. รับผิดชอบโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามกรอบเวลาที่กำหนด

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงด้าน SAP ในโมดูลที่สำคัญ เช่น FI,QM,PM,ABAP,MM,CO,PP,SD จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณี   
  4. พิเศษหากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • Officer - Accounting Payable

  รายละเอียดงาน
  1.บันทึกเงินทดรองจ่าย และเคลียเงินทดรองจ่ายให้ครบถ้วน
  2.บันทึกบัญชีเงินสดย่อย และทำจ่ายชดเชยเงินสดย่อยในระบบ SAP
  3.ตรวจสอบเอกสารและบันทึกเงินมัดจำจ่ายต่างประเทศในระบบ SAP
  4.จัดทำใบสำคัญจ่าย บันทึกตั้งหนี้และทำจ่ายค่าโรงแรม ในระบบ SAP
  5.บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ผ่าน PO,ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอื่นๆ
  6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย - หญิง
  2. อายุไม่เกิน 35 ปี
  3. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี
  4. มีประสบการณ์ด้านบัญชี และมีความรู้ระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. สามารถใช้ MS. Office ได้
  6. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  สมัครเพียงคลิก Link https://forms.gle/gjAv1LUmTvM2VocS7

   

   

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 767 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนวัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
GPS location : 13.70211,100.52356
0-2674-7991-9
0-2674-8530
สมุทรสาคร
12/8 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74002
034-822200-2
ระยอง
7/215 นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
038-650224