สมัครงาน

โบนัสประจำปี

เพื่อตอบแทนและเป็นกำลังใจให้พนักงาน ในการทุ่มเททำงานมาทั้งปี

ประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุ

เรามีการประกันสุขภาพกลุ่ม ดูแลพนักงานยามเจ็บป่วยและประกันอุบัติเหตุคุ้มครองพนักงานทุกกรณีตลอด 24 ชั่วโมง

การปรับค่าจ้างประจำปี

เราปรับค่าจ้างประจำปี ในทุกๆ ปีให้แก่พนักงานของเรา

ตรวจสุขภาพประจำปี

เราให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีจากโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พนักงานจะได้รับประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังจากปลดเกษียณอายุแล้ว ทั้งนี้เงินจากกองทุนสำรองฯ นั้นมาจากเงินสะสมของพนักงานและบริษัทเอง

นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงาน

เราเชื่อว่าบุคลากรที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้นเราจิงเปิดโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้และความชำนาญในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นโดยการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท

กองทุนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ

เมื่อพนักงานปฎิบัติงานจนครบเกษียณอายุที่ 60 ปี กับบริษัท เรามีเงินช่วยเหลือตามระเบียบสวัสดิการและตามกฎหมายให้กับพนักงาน

ประกันสังคม

เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสำรองไว้สำหรับพนักงานของเรา กรณีที่เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

รางวัลอายุงาน

เรามีรางวัลเป็นกำลังใจให้พนักงานเมื่อครบอายุงาน 5,10,15,20,25,30,35,40 ปี

กองทุนเงินทดแทน

เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นสำหรับพนักงานกรณีเจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงาน

รางวัลการมาทำงานสมบูรณ์ (เบี้ยขยัน)

เราส่งเสริมให้พนักงานมีระเบียบวินัยต่อตนเองและส่วนรวม โดยมีรางวัลตอบแทน เมื่อมาปฎิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ไม่ขาด ลา มาสายทั้งรายเดือนและรายปี สูงสุดอยู่ที่ 10,000 บาท

ห้องพยาบาล

เรามีห้องปฐมพยาบาลและยาสามัญประจำบ้านให้แก่พนักงานที่อาจเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

เรามีสวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีอุปสมบท สมรส คลอดบุตร ประสบภัยต่างๆ และเสียชีวิต ฯลฯ

ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

เพราะเราเชื่อว่าการศึกษา คือ สิ่งสำคัญในการผลิตบุคลากรที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม

แจกผลิตภัณฑ์และสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน

พนักงานทุกคนจะได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกเดือนและเราให้สิทธิพิเศษแก่พนักงานซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพิเศษ

สวัสดิการอื่นๆ

เรามีเงินช่วยเหลือและแสดงความยินดีสำหรับงานสมรส เงินขวัญถุงต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว นอกจากนั้นยังมีสวัสดิการด้านนันทนาการและสุขภาพอนามัย เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กร เช่น การจัดกิจกรรม พาพนักงานท่องเที่ยวประจำปี การแข่งขันกีฬา การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน  การให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย เป็นต้น
 • เชฟเด็กสมบูรณ์

  รายละเอียดงาน

  1.คิดค้นเมนูอาหารเพื่อสนับสนุนการขาย
  2.ทำกิจกรรม CSR มอบผลิตภัณฑ์ และสอนการทำอาหารแก่สถาบันสอนทำอาหาร
  3.ตรวจสอบเมนูอาหารสำหรับถ่ายทำภาพนิ่ง วิดีโอ สำหรับทำสื่อออนไลน์
  4.คิดค้น และทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่
  5.จัดทำ Product Knowledge training

  คุณสมบัติ

  1.จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านการประกอบอาหาร หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านการประกอบอาหารในบริษัท
  3.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  4.มีความกล้าแสดงออก และสามารถสื่อสารได้ดี
  5.สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดที่ได้รับมอบหมายได้
  6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-Office , Powerpoint

   

  สมัครเพียงคลิก Link https://forms.gle/gjAv1LUmTvM2VocS7

   

   

 • Officer - Graphic Design

  รายละเอียดงาน

  1.ออกแบบสื่อ Online และ โปรโมชั่น ภายในประเทศ ทุกช่องทาง เช่น Facebook,IG,Twitter,Line@,Shopee,Lazada
  2.ดำเนินการออกแบบ Corporate Theme หรือ Big Campaign ของบริษัท
  3.ออกแบบฉลาก กล่องบรรจุสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ได้ตามกำหนด
  4.ถ่ายภาพและวีดีโอ/ ตัดต่อวีดีโอ
  5.ตรวจสอบต้นแบบงาน หรือ Digital Approve
  6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2.สามารถใช้โปรแกรมหลักๆ ได้ดังนี้ Photoshop , Illustrator และ Premiere Pro
  3.มีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบงานกราฟฟิก
  4.มีไอเดีย ใฝ่รู้ และความคิดสร้างสรรค์
  5.สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

   

  สมัครเพียงคลิก Link https://forms.gle/gjAv1LUmTvM2VocS7

   

   

 • Distributor Sales Supervisor - กรุงเทพ

  รายละเอียดงาน

  1.บริหาร/ดูแลยอดขาย ทั้ง Ship in ,Ship out ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  2.การทำ Visit Plan ในระบบ Sales force ในแต่ละเดือน
  3.การออกตลาดช่วยทีมขาย เช่น การเปิดการขาย การปิดการขาย หรือการเพิ่มยอดขายให้กับ Sales
  4.การแจ้งโปรโมชั่นต่างๆให้กับร้านค้า
  5.การติดตาม Backup Express/สต๊อกปิดรอบ/ยอดขายประจำเดือน                                                                                                                            6. รักษาลูกค้าเก่า หาลูกค้ารายใหม่

  คุณสมบัติ

  1.เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
  2.ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.มีทักษะด้านการสื่อสารและเจรจาต่อรอง
  4.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Word / Excel / PowerPoint) ได้อย่างดี
  5.สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดที่ได้รับมอบหมายได้
  6.มีใบอนุญาตและสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ได้

   

  สมัครเพียงคลิก Link https://forms.gle/gjAv1LUmTvM2VocS7

   

   

 • IT Support (Digital Marketing) (Head Office)

  รายละเอียดงาน
  1. ทำงานด้านเทคนิคในงาน Live Streaming , ถ่ายทอดสด , ระบบ Conference เช่น การไลฟ์ขายสินค้า หรือไลฟ์การประชุม/สัมนา ผ่าน Zoom, Webinar หรือแพลตฟอร์ม Social Networks ต่างๆ
  2. จัดชุด/ติดตั้งชุดไฟ อุปกรณ์เสริม เช่น ขาตั้งกล้อง โครงฉาก กล่องไฟถ่ายรูป สำหรับถ่ายภาพทั้งแบบนิ่งและเคลื่อนไหว
  3. จัดชุด/ติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเสียง ไม่โครโฟน เครื่องเสียง อินเตอร์เน็ต และอื่นๆเกี่ยวข้องต่าง ที่สอดคล้องแต่ละกิจกรรม และเพื่อสนับสนุนให้ Live Streaming มีความเสถียร
  4. นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ มาใช้ประกอบการทำงาน รวมถึงการทำเทคนิคต่างๆ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
  5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความเข้าใจงานหลังบ้าน Social Media ต่างๆเช่น Facebook,Tiktok,Instragram จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel ได้ดี เช่น Vlookup - Pivot จะพิจาณาเป็นพิเศษ
  4.มีความคล่องตัว และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ต่างๆ
  5.เคยทำ Live & Streaming จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

                                            สมัครเพียงคลิก Link https://forms.gle/gjAv1LUmTvM2VocS7

   

 • Officer - Trade Marketing

   รายละเอียดงาน

  1.รวบรวมผลการดำเนินการกิจกรรมทางการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  2.รวบรวมรายการ และผลการจัดทำโปรโมชั่นที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
  3.จัดทำรายงานผลการดำเนินการทางการขายในรูปแบบ Sale In และ Sale Out
  4.จัดทำเอกสารเพื่อดำเนินการสั่งซื้อ หรือขอนุมัติกับหน่วยงาน และ Supplier ภายนอก ในการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  5.รวบรวม และจัดเก็บเอกสารการดำเนินการในหน่วยงาน Trade Marketing

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี/วิศวะ หรือที่เกี่ยวข้อง

  2. มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี

  3. ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ / ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel ได้ดี

  4. เดินทางไปต่างจังหวัดได้ และชอบทำกิจกรรม

  5. มีทักษะในการเจรจาและบริหาร

  6. มีพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและชอบคำนวน

   

                                                             สมัครเพียงคลิก Link https://forms.gle/gjAv1LUmTvM2VocS7

   

   

   

 • Supervisor- Trade Marketing
   
  รายละเอียดงาน
   
  1.ติดตาม และดำเนินการกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงรายการส่งเสริมการขาย ในช่องทางการขาย
     ทุกช่องทางที่ได้รับมอบหมาย
  2.วิเคราะห์ และประเมินผลกิจกรรรมทางการขาย โปรโมชั่นในช่องทางการขายทุกช่องทาง
  3.ติดตาม และดำเนินการร่วมกับผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายของบริษัท
  4.ทำข้อมูล และวิเคราะห์ยอดขายตลาด(ผ่านข้อมูล Nielsen,EYC,B2B) และ ข้อมูลภายในจากข้อมูล SAP
  5. ติดตาม และดำเนินการจัดทำแผนการจัดเรียงสินค้า (Plan-O-Gram) ตามที่ได้รับมอบหมาย
  6.ประสานงานตามโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
   
  คุณสมบัติผู้สมัคร
   
  - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี/วิศวะ หรือที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  - ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ / ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel ได้ดี
  - เดินทางไปต่างจังหวัดได้ และชอบทำกิจกรรม
  - มีทักษะในการเจรจาและบริหาร
  - มีพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและชอบคำนวน
   
                                                            สมัครเพียงคลิก Link https://forms.gle/gjAv1LUmTvM2VocS7
                                                             
   
 • Sales Representative - Trading

  รายละเอียดงาน

  1. วางแผนการขายและบริหารการขาย ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
  2. หาลูกค้าใหม่ และขยายฐานลูกค้าเก่าให้มีการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  3. ดำเนินการนำเสนอสินค้าใหม่ให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้
  4. ให้คำปรึกษาเรื่องการทำ OEM กับทางลูกค้า, ดำเนินการและติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯ
  5. เตรียมแผนติดตามการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้รับสินค้าทันตามกำหนด
   
  คุณสมบัติผู้สมัคร
   
  1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านการขาย Trading อย่างน้อย 1 ปี
  3. ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้
  4. มีทักษะในการเจรจาและบริหาร
  5. มีรถยนต์และมีใบขับขี่
   
   

    สมัครเพียงคลิก Link https://forms.gle/gjAv1LUmTvM2VocS7

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 767 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนวัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
GPS location : 13.70211,100.52356
0-2674-7991-9
0-2674-8530
สมุทรสาคร
12/8 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74002
034-822200-2
ระยอง
7/215 นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
038-650224