ข่าวสารและกิจกรรม

12 ต.ค. 2563
งานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดเทพชัยมงคล ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัด โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯจัดกิจกรรม ร่วมใจกันทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเทพชัยมงคล จ.ลพบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 และแวะไหว้พระ ณ วัดศาลเจ้า จ.ปทุมธานี เพื่อเป้นการทำบุญครั้งใหญ่ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใส จิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด