ข่าวสารและกิจกรรม

19 ม.ค. 2563
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่มครั้งที่ 24 โรงเรียนวัดโกรกรกฟ้า อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัด โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯจัดกิจกรรม เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่24โรงเรียนวั โรงเรียนวัดโกรกรกฟ้า อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความสุขและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับน้องๆ  โดยมี กิจกรรมเล่นเกมส์ สันทนาการ  ปลูกต้นไม้ ทำอาหารกลางวัน  ให้กับน้องๆ นอกจากนี้ยังร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนและผลิตภัณฑ์ตราเด็กสมบูรณ์ ทั้งนี้ๆ เด็กๆต่างมีความประทับใจและมีความสุขกับเป็นอย่างมาก