ข่าวสารและกิจกรรม

18 มี.ค. 2561
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่9 ณ โรงเรียนบ้านท่าเสลา ต.ยางหน้ากลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่ 9

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัด โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯจัดกิจกรรม "เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม” จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนบ้านท่าเสลา ต.ยางหน้ากลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความสุขและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับน้องๆ  โดยมีกิจกรรมเล่นเกมส์ สันทนาการ ตัดผม ปลูกผัก ทำอาหารกลางวัน และแจก “ไอศกรีมซีอิ๊วดำ” ให้กับน้องๆ นอกจากนี้ยังร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนและผลิตภัณฑ์ตราเด็กสมบูรณ์ ทั้งนี้เด็กๆต่างมีความสุขกับกิจกรรมและชื่นชอบเป็นอย่างมาก