ผลิตภัณฑ์

ซีอิ๊วขาวเห็ดหอม
ซีอิ๊วขาวเห็ดหอม
  1. หอมอร่อยด้วยเห็ดหอม
  2. ยอดขายอันดับ 1 
ซีอิ๊วขาวสูตร 1
ซีอิ๊วขาวสูตร 1
  1. หมักบ่มธรรมชาตินาน 6 เดือน
  2. ยอดขายอันดับ 1 
ซีอิ๊วขาวฉลากชมพู
ซีอิ๊วขาวฉลากชมพู
  1. ราคาประหยัด
  2. คุณภาพดี
ซีอิ๊วขาวฉลากน้ำเงิน
ซีอิ๊วขาวฉลากน้ำเงิน
  1. ราคาสุดคุ้ม
  2. ร้านอาหารนิยมเลือกใช้
ซีอิ๊วขาวฉลากแดง
ซีอิ๊วขาวฉลากแดง
  1. คุ้มค่า ช่วยลดต้นทุน
  2. ร้านอาหารนิยมเลือกใช้