ข่าวสารและกิจกรรม

18 ต.ค. 2563
เด็กสมบูรณ์เชิญร่วมงาน เทศกาลถือศีลกินเจ ศาลเจ้าแม่ (หน้าผา) จ.นครสวรรค์

เด็กสมบูรณ์เชิญร่วมงาน เทศกาลถือศีลกินเจ ศาลเจ้าแม่ (หน้าผา) จ.นครสวรรค์ "อิ่มบุญ สุขใจ เจี๊ยะแปะฉ่าย โชคดีร้อยอย่าง"
พบกับ!! ผักกาดขาวมงคล แปะฉ่ายยักษ์ โชคดีร้อยอย่าง และผลิตภัณฑ์ตราเด็กสมบูรณ์ราคาเศษ ระหว่างวันที่ 17-25 ตุลาคม 2563