ข่าวสารและกิจกรรม

1 เม.ย. 2562
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่มครั้งที่ 15
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่15 โรงเรียนประชาสามัคคี อำเภอเมืองอยุธยา จังหวัดอยุธยา
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่ 15

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัด โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯจัดกิจกรรม "เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม” จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่15 โรงเรียนประชาสามัคคี อำเภอเมืองอยุธยา จังหวัดอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความสุขและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับน้องๆ  โดยมีกิจกรรม5ส.  กิจกรรมเล่นเกมส์ สันทนาการ ตัดผม  ทำอาหารกลางวัน  ให้กับน้องๆ นอกจากนี้ยังร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนและผลิตภัณฑ์ตราเด็กสมบูรณ์ ทั้งนี้ๆ เด็กๆต่างมีความประทับใจและมีความสุขกับเป็นอย่างมาก