ข่าวสารและกิจกรรม

24 ต.ค. 2561
เด็กสมบูรณ์ "จรรยาบรรณดีเด่น"

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ตราเด็กสมบูรณ์ ได้เข้ารับโล่เกียรติคุณในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561 THAI CHAMBER OF COMMERCE BEST AWARDS 2018 สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีจรรยาบรรณดีเด่นจาก    ศ.เกียรติคุณ  นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี โดยมีนายเสริมชาติ พรฉายา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สนง. ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา