ข่าวสารและกิจกรรม

5 ก.ย. 2561
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่11 ณ โรงเรียนบ้านพุแค ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่ 11

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัด โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯจัดกิจกรรม "เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม” จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านพุแค ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความสุขและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับน้องๆ  โดยมีกิจกรรม5ส.  กิจกรรมเล่นเกมส์ สันทนาการ ตัดผม เล่นกีฬาเปตอง กีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเลย์บอล ทำอาหารกลางวัน และแจก “ไอศกรีมซีอิ๊วดำ” ให้กับน้องๆ นอกจากนี้ยังร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนและผลิตภัณฑ์ตราเด็กสมบูรณ์ ทั้งนี้ๆ เด็กๆต่างมีความประทับใจและมีความสุขกับเป็นอย่างมาก