ข่าวสารและกิจกรรม

27 ก.ย. 2560
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่ 7 โรงเรียนวัดเมตารางค์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่นกรุ๊ป จำกัด โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯจัดกิจกรรม "เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม” ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนวัดเมตารางค์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความสุขและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับน้องๆ  โดยมีกิจกรรมเล่นเกมส์ สันทนาการ ตัดผมทำอาหารกลางวัน และทำแปลงปลูกผัก เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับน้องๆ นอกจากนี้ยังร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนและผลิตภัณฑ์ตราเด็กสมบูรณ์ ทั้งนี้เด็กๆต่างมีความสุขกับกิจกรรมและชื่นชอบเป็นอย่างมาก