ข่าวสารและกิจกรรม

9 ส.ค. 2560
เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่ 6 โรงเรียนวัดหัวเขา อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัด โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯจัดกิจกรรม "เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม” จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนวัดหัวเขา อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความสุขและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับน้องๆ  โดยมีกิจกรรมเล่นเกมส์ สันทนาการ ตัดผมทำอาหารกลางวัน และทำแปลงปลูกผัก เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับน้องๆ นอกจากนี้ยังร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนและผลิตภัณฑ์ตราเด็กสมบูรณ์ ทั้งนี้เด็กๆต่างมีความสุขกับกิจกรรมและชื่นชอบเป็นอย่างมาก