ข่าวสารและกิจกรรม

3 ก.ค. 2560
"เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่ 5 " โรงเรียนวัดโคกสังข์ อ.ภาชี จ.อยุธยา

คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด หรือ ตราเด็กสมบูรณ์  จัดโครงการอาหารกลางวันเพื่อน้องครั้งที่ 5 ภายใต้ชื่อ "เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่ 5" ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ตราเด็กสมบูรณ์ อุปกรณ์การเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ พร้อมเสริมกิจกรรมสันทนาการสร้างความสนุกสนาน และความทรงจำดีๆ ให้กับน้องๆ  ณ โรงเรียนวัดโคกสังข์ อ.ภาชี  จ.อยุธยา