ตัวแทนจำหน่าย

บริษัท เอกประเสริฐการค้า

14/3 ซอย 1 ตำบลปากเพรียง

อำเภอเมือง

จังหวัดสระบุรี

18000

โทร : 036-275-466

 

บริษัท ชมวรรัตน์ จำกัด

68 หมู่1 ตำบลยางซ้าย

อำเภอเมือง

จังหวัดสุโขทัย

64000

โทร : 055-944-045 

 

บริษัท นอร์ทเทิร์นดรากอน จำกัด

97 หมู่ 5 ตำบลสันทราย

อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงราย

57000

โทร : 053-774-745  

 

 

บริษัท เชียงใหม่ แอล. เค. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

134/2 หมู่ 1 ตำบลดอนแก้ว

อำเภอแม่ริม

จังหวัดเชียงใหม่

50180

โทร : 053-120-263