ตัวแทนจำหน่าย

บจก. พี.คิว.มาร์เก็ตติ้ง

107 หมู่ 1ตำบลเมืองเก่า

อำเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น

40000

โทร : 043-916-222

บจก. ไอ.เค. เทรดดิ้ง

11/6 หมู่1 ตำบลห้วยกะปิ

อำเภอเมือง

จังหวัดชลบุรี

20130

โทร : 038-796-817

หจก. ชุณหกร

เลขที่ 205/22  หมู่ 1 ตำบลธรรมศาลา

อำเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม 

73000

โทร : 085-661-4041

บริษัท เอ็น.เค.เทรดดิ้ง 2014

39/8 – 9 ถ.พรพิบูลย์อุทิศ ต.อุทัยใหม่ 

อ.เมือง 

จ.อุทัยธานี

61000

โทร : 061-820-2607