ตัวแทนจำหน่าย

สาขามหาชัย

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

12/8 ม.6 ถ.พระราม 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

TEL : (034) 822-201-3

GPS : 13.543352, 100.241395

 

สาขาเชียงใหม่

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

44/2-4 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  5000    

โทร. 05330-69079 FAX. 05330-69080

GPS : 18.794292, 99.001868

สาขาโคราช

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

267 หมู่ที่ 1 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 

โทร. 044-335013-5

GPS : 14.900005, 101.901614

สาขามไหสวรรย์

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

1227/5-6 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600 

โทร. 02-8775581

GPS : 13.705115, 100.485980