ตัวแทนจำหน่าย

บจก. เอ็กเซ้งเซลล์

99/13 หมู่ที่ 6

ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย 

อำเภอเมือง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

84000

โทร : 077-204-588

บจก. หาดใหญ่  ดี.เอส.

115/1 ถนนกาญจนวนิช 

ตำบลบ้านพรุ 

อำเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา 

90250

โทร : 074-439-262

หจก. หทัยวานิช

450 หมู่ 20 ตำบลแสนสุข

อำเภอวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี

34190

โทร : 045-425-099

บจก. สกลนิวเวฟ

5/19 หมู่ 13 ถนนบ้านหนองมันปลา

ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมือง

จังหวัดสกลนคร

47000

โทร : 042-736-214