ตัวแทนจำหน่าย

บริษัท นอร์ทเทิร์นดรากอน จำกัด

เลขที่ 297 หมู่ 5 ตำบลสันทราย

อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงราย 57000

บริษัท เชียงใหม่ แอล. เค. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เลขที่ 134/2 หมู่ 1 ตำบลดอนแก้ว

อำเภอแม่ริม

จังหวัดเชียงใหม่ 50180

บริษัท ณัฐกร ดิสทริบิวชั่น จำกัด

เลขที่ 60/9 หมู่  4 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ 

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

บริษัท เกียรติวณิช จำกัด

เลขที่ 8/2 หมู่ 10 ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000