เกี่ยวกับเรา

 • รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2558 สาขาสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร
 • ใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000
  จากสถาบัน SGS
 • ใบรับรองระบบการประกันคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร ตามข้อกำหนดของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก (IFS)
  ของสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งเยอรมันและฝรั่งเศส
 • การรับรองการผลิตอาหารอิสลาม เครื่องหมาย ฮาลาล
  จาก สนง.คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ใบอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ตราสินค้าไทย
  (Thailand’s Brand จากกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์)
 • เกียรติบัตรผู้ส่งออกดีเด่น จากกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรม
 • ใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน KOSHER
 • รางวัลผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่น (Prime Minister Award)
  จากกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์
 • มอก. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • ใบรับรองระบบมาตรฐาน อาหารและยา

บริษัทแรกในอุตสาหกรรมผลิตซีอิ้วและเต้าเจี้ยวในประเทศไทย
ที่ได้รับประกาศนียบัตรถึง 5 ฉบับ ในเวลาเพียง 12 เดือน

ในอาณาจักรแห่งการผลิตซีอิ๊วและเต้าเจี้ยว บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด "ตราเด็กสมบูรณ์" เป็นบริษัทแรกในอุตสาหกรรมผลิตซีอิ๊วและเต้าเจี้ยวในประเทศ ไทย ที่ได้รับประกาศนียบัตรถึง 5 ฉบับในเวลาเพียง 12 เดือน

 • ใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากสถาบัน SGS
 • ประกาศนียบัตรรับรองระบบวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) จากสถาบัน SGS
 • ประกาศนียบัตรรับรองหลักเกณฑ์ และวิธีการผลิตอาหารที่ดี (GMP)
 • ได้รับใบอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ตราสินค้าไทย (Thailand's Brand) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 • ได้รับเกียรติบัตรผู้ส่งออกดีเด่น (Good Perfomance Exporter) จากกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม

และ ณ ปัจจุบัน บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด ยังได้รับรางวัลด้านคุณภาพและระบบการจัดการอื่น ๆ อีกมากมาย