เกี่ยวกับเรา

กระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑ์ “ตราเด็กสมบูรณ์” มีเอกลักษณ์ด้านรสชาติ
เพราะใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ “ตราเด็กสมบูรณ์” มีเอกลักษณ์ด้านรสชาติเพราะใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดในทุกๆ ขั้นตอน ทำให้ผลิตภัณฑ์ “ตราเด็กสมบูรณ์” เปี่ยมด้วยคุณภาพ ในการผลิตซีอิ๊วถั่วเหลือง ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญจะถูกเก็บไว้ในไซโลที่มีการควบคุมอุณหภูมิอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาคุณภาพ และจะถูกลำเลียงผ่านท่อที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปสู่ขบวนการนึ่ง ก่อนจะถูกนำไปผสมกับข้าวสาลีที่ผ่านการคั่วและบดแล้ว ถั่วเหลืองที่ผ่านขบวนการนึ่ง และผสมกับข้าวสาลี จะถูกลำเลียงไปยังห้องโคจิ เพื่อเก็บบ่มให้ได้ที่ ก่อนที่จะเติมน้ำเกลือลงไป หลังจากนั้นจึงส่งไปหมักในถังโมโรมิที่ควบคุมด้วยอุณหภูมิเป็นเวลา 6 เดือน เมื่อครบกำหนดแล้ว จึงส่งไปยังขบวนการฆ่าเชื้อโรคต่อไป ต่อจากนั้น น้ำซีอิ๊วจะถูกส่งผ่านขบวนการทำความเย็นผ่านการกรองละเอียด และนำไปเก็บไว้ในถังพักเพื่อเตรียมการตรวจสอบคุณภาพครั้งสุดท้าย ก่อนนำไปบรรจุลงขวดและบรรจุกล่องเพื่อการจัดส่งสำหรับจำหน่ายต่อไป